logo estivill clínica del son

Àrea mèdica
Més de 35 anys estudiant el son

Patologies en adults
Principals trastorns del son en adults

Roncs / Apnees

L’apnea del son i els roncs són trastorns relacionats amb la respiració durant el son. L’apnea es caracteritza per la interrupció repetida de la respiració a causa d’una obstrucció de les vies respiratòries, mentre que els roncs són produïts per l’estrenyiment de les vies respiratòries superiors.

Insomni

L’insomni és un trastorn del son caracteritzat per la dificultat per iniciar o mantenir el son, o per despertar-se d’hora i no poder tornar a dormir. Això pot resultar en una qualitat de son deficient, somnolència diürna, manca d’energia i dificultats per funcionar durant el dia.

Hipersòmnies

Es caracteritza per una somnolència excessiva durant el dia, tot i tenir una quantitat adequada de son nocturn. Les persones amb hipersòmnia idiopàtica poden experimentar dificultats per mantenir-se despertes i tenir episodis de son no reparador. La causa del trastorn pot ser coneguda o no.

Moviments extremitats

Síndrome de moviments periòdics de les extremitats durant el son (PLMS), són contraccions repetitives i involuntàries dels músculs de les extremitats durant el son. Aquests moviments poden interrompre el son i dificultar la seva conciliació o manteniment, cosa que pot resultar en insomni.

Síndrome de cames neguitoses (SPI)

És un trastorn neurològic caracteritzat per una sensació incòmoda a les cames, que provoca un impuls irresistible de moure-les. Això pot interferir amb el son, causant insomni. El moviment de les cames alleuja temporalment els símptomes, però poden dificultar l’inici del son o manteniment.

Parasòmnies

Les parasòmnies són trastorns del son que involucren comportaments anormals o experiències anòmales durant el son. Aquests inclouen somnambulisme, terrors nocturns, malsons, parlar adormit, bruxisme (rechinar de dents), moviments periòdics de les cames…

Ritme circadià

El cicle diari de vigília-son permet organitzar la nostra conducta en el temps i sincronitzar internament la regulació de molts processos biològics com poden ser el ritme de la temperatura corporal, el ritme del Cortisol, el ritme de l’excreció de l’hormona de creixement, etc.