logo estivill clínica del son

Hipersòmnies recurrents
Patologia del son en adults

  • Síndrome de Kleine-Levin
    – Períodes d’hipersòmnia recurrents des d’1-2 dies fins a diverses setmanes de durada
    – Hiperfàgia, hipersexualitat
    – Inici típic en adolescència en homes. Menys freqüent en dones. Causa desconeguda.
  • Hipersomnia associada a la menstruació