logo estivill clínica del son

Hipersòmnies
(Somnolència excessiva diürna)

Patologia del son en adults

L’excés de son, diürn, nocturn o tots dos alhora és la segona queixa en importància, després de l’insomni, en una unitat de son.
D’origen fisiològic o patològic, pot tenir conseqüències serioses a curt termini sobre la seguretat en tasques que requereixen atenció, ia llarg i mitjà termini sobre el rendiment laboral i acadèmic, les relacions familiars i en general afectant negativament la qualitat de vida del pacient.

La hipersòmnia és relativament freqüent. La seva prevalença està entre el 4 i el 12% de la població general, sent una mica més freqüent fins i tot en adults joves i ancians.

Narcolèpsia

Hipersòmnies secundàries

Hipersòmnies recurrents

Hipersomnia Idiopàtica