logo estivill clínica del son

Tests, escales i qüestionaris
Proves diagnòstiques per al tractament de patologies del son

En algunes alteracions del son, especialment en l’insomni i algunes formes de somnolència diürna, cal explorar aspectes psicològics, anímics i/o neurocognitus per poder fer un correcte diagnòstic i tractament.

El nostre equip de psicòlegs utilitza diverses escales, tests i qüestionaris validats per avaluar, per exemple, la somnolència diürna (Epworth), estats d’ansietat i/o depressió (HAD, Beck, MMPI, etc.) o deteriorament cognitiu (MOCA).

dormitori per realitzar proves diagnostiques de son i resultat polisomnografia

Proves diagnòstiques

Estudi de son nocturn (Polisomnografia)

Test de latències múltiples (MSLT)

Test d’immobilització suggerida (TIS) i forçada (TIF)

Estudis d’Actimetria (Cronobiològics)

Test de manteniment de la vigília (TMV)

Electroencefalografia (EEG) amb privació del son

Tests, escales i qüestionaris