logo estivill clínica del son

El test d’immobilització suggerida (TIS) i forçada (TIF)
Proves diagnòstiques per al tractament de patologies del son

S’utilitza en el diagnòstic de la Síndrome de Cames Neguitoses.

Serveixen per corroborar la sensació d’inquietud a les cames i quantificar els moviments periòdics de les extremitats a la síndrome de les cames neguitoses durant la vigília. Al primer, el pacient s’asseu o s’estira immòbil, i al segon s’immobilitzen les cames a la llitera mentre es registra l’activitat muscular en ambdós tibials anteriors durant una hora.

Es calcula un índex TIS o TIF, útil no només com a eina diagnòstica, sinó de control del tractament. Es pot utilitzar diverses vegades al dia per mesurar les variacions circadianes de la inquietud motora i no requereix un registre poligràfic de tota la nit.

test d'immobilització

Proves diagnòstiques

Estudi de son nocturn (Polisomnografia)

Test de latències múltiples (MSLT)

Test d’immobilització suggerida (TIS) i forçada (TIF)

Estudis d’Actimetria (Cronobiològics)

Test de manteniment de la vigília (TMV)

Electroencefalografia (EEG) amb privació del son

Tests, escales i qüestionaris