logo estivill clínica del son

Hipersomnia idiopàtica
Patologia del son en adults

Definició

Es caracteritza per somnolència diürna excessiva, migdiades, son nocturn de llarga durada, (12 hores o més) i embriaguesa de son.

Símptomes

Algunes persones presenten mals de cap (migranyes), desmai, i hipotensió, al·lucinacions a l’inici o final del son i paràlisi del son.

Causes

No se’n coneix la causa que la provoca.

Diagnòstic

És un trastorn de per vida sense tendència a la remissió espontània, amb complicacions que són majoritàriament socials i professionals.

Tractaments

Imprescindible descartar tots els tipus de hipersòmnia secundàries i recurrents. Tractament simptomàtic amb estimulants (poc eficaç)