logo estivill clínica del son

Electroencefalograma (EEG)
amb privació del somni

Proves diagnòstiques per al tractament de patologies del son

És una prova diagnòstica utilitzada en diferents patologies com l’epilèpsia i altres alteracions neurològiques.

La realització d’aquesta prova en situació de privació de son, donant al pacient l’oportunitat de dormir, durant el dia, amb unes condicions adequades de foscor, silenci i comoditat, ens permet detectar alteracions que poden no aparèixer als estudis d’electroencefalografia convencional a vigília.

gorra i guants per a l'electroencefalograma

Proves diagnòstiques

Estudi de son nocturn (Polisomnografia)

Test de latències múltiples (MSLT)

Test d’immobilització suggerida (TIS) i forçada (TIF)

Estudis d’Actimetria (Cronobiològics)

Test de manteniment de la vigília (TMV)

Electroencefalografia (EEG) amb privació del son

Tests, escales i qüestionaris