logo estivill clínica del son

Hipersòmnies secundàries
Patologia del son en adults

Causes

 • Manca de son (20-30% població general)
 • Alteracions del ritme circadià:
  – Treball per torns
  – Vols transmeridians
  – Síndrome de Fase Retardada de son
  – Síndrome d’avenç de fase del son
  – Síndrome hipernictameral
 • Fàrmacs (drogues)
 • Abús d’alcohol
 • Malalties mèdiques
  – Síndrome d’apnea/hipopnea obstructiva del son
  – Síndrome d’apnea central del son
  – Síndrome de cames inquietes
  – Moviments periòdics de les extremitats
  – Parasòmnies
 • Traumatisme cranial
 • Mala higiene de son
 • Dormidor llarg
  – Associades a trastorns psiquiàtrics
  – Psicosi
  – Trastorns de l’estat d’ànim (Distímia, Depressió, Trastorn afectiu estacional. Depressió atípica)
  – Trastorns per ansietat generalitzada
  – Trastorn de pànic