logo estivill clínica del son
  • $
  • Àrea mèdica

Àrea mèdica
Més de 35 anys a l’estudi del son

Què és el son?

El son és una necessitat fisiològica bàsica per a la salut i el benestar dels éssers humans. Els trastorns del son poden tenir un impacte significatiu en la qualitat de vida de les persones.

En les darreres dècades, hi ha hagut importants avenços en el coneixement de la patologia del son, cosa que ha permès desenvolupar tractaments per a molts trastorns relacionats amb el son. S’ha aconseguit diagnosticar i tractar malalties greus, com la Síndrome d’Apnea del Son, així com altres patologies, com la Síndrome de Cames neguitoses i la Narcolèpsia.

La manca de son pot tenir conseqüències negatives a la nostra salut, incloent problemes cognitius, emocionals i físics.

il·lustració dona dormint amb un àngel o musa que roman al seu costat
noia dormint abraçant una llum simbolitzant les propietats i funcions del son

Perquè dormim?

Restauració: el son ajuda a restaurar el cos i la ment després d’un dia d’activitat i estrès. Durant el son, el cos duu a terme processos de reparació i regeneració.

Consolidació de la memòria: el son pot ajudar a consolidar la memòria i millorar l’aprenentatge.
Regulació de l’estat d’ànim: el son pot ajudar a regular l’estat d’ànim i millorar la salut mental.

Conservació d’energia: el son pot ajudar a conservar energia i reduir la despesa metabòlica durant períodes d’inactivitat.

Durant el son, el cervell realitza diverses funcions importants com la producció d’hormones per al creixement i la reparació de teixits, la consolidació de la memòria i l’aprenentatge, la regulació emocional i el processament d’informació, la regulació del sistema immunològic, la regulació de la gana i el metabolisme, i la restauració dels nivells d’energia del cos.

Durant el dia tinc son…
Per què em passa?

Hi ha diverses possibles causes de la somnolència excessiva diürna. Una és la privació de son, és a dir, no dormir les hores necessàries. Però també un son de mala qualitat no ens permetrà descansar de forma adequada i això pot ser degut a vàries causes com poden ser un entorn inadequat de descans a l’habitació o alguna situació familiar que interrompi el nostre son.

Altres causes poden incloure transtorns del son, com ara la síndrome d’apnea obstructiva del son, l’insomni, la narcolèpsia o la síndrome de cames neguitoses, així com també els efectes de consum de medicaments….

És important tenir en compte que la somnolència excessiva diürna no és una condició normal i pot tenir greus conseqüències en la salut i la seguretat. Si experimentes somnolència diürna regularment, és important que parlis amb un metge per determinar la causa subjacent i buscar un tractament adequat.

dona tombada durment amb llum de dia

Què tractem a la clínica?

Nens – Adolescents – Adults – Adults Majors

Dorms malament?

Roncs al dormir o ho fa la teva parella, familiar o amic?

El teu bebè no dorm a les nits?

El teu fill ronca?

El teu fill adolescent té problemes d’insomni?

T’adorms durant el dia?

Tens inquietud a les cames en dormir?

Viatges sovint i pateixes molt Jetlag?