logo estivill clínica del son

Test de latències múltiples
Proves diagnòstiques per al tractament de patologies del son

Quan apareix somnolència excessiva durant el dia, en absència d’estímuls que ens mantinguin alerta, hem de fer una prova exploratòria per determinar el grau d’aquesta somnolència, d’una manera objectiva. Aquesta prova també s’anomena Test de somnolència diürna o MSLT (Multiple sleep latency test). Latència significa el temps que triga el pacient a adormir-se.

Es fan cinc registres de son, normalment durant el matí, després d’un registre de son nocturn. Cadascun daquests registres de son tenen una durada aproximada de 20-30 minuts i es practiquen amb un interval de 2 hores. Es quantifica el temps que triga el pacient a adormir-se i la presència del son REM. Això ens dóna una idea objectiva de la intensitat de la somnolència diürna. És molt útil per diagnosticar la Narcolèpsia.

imatge de pacient amb mecanisme respiratori mirant

Proves diagnòstiques

Estudi de son nocturn (Polisomnografia)

Test de latències múltiples (MSLT)

Test d’immobilització suggerida (TIS) i forçada (TIF)

Estudis d’Actimetria (Cronobiològics)

Test de manteniment de la vigília (TMV)

Electroencefalografia (EEG) amb privació del son

Tests, escales i qüestionaris