logo estivill clínica del son

Síndrome d’Apnea Hipoapnea
Patologia del son en nens

Definició

L’insomni infantil és una alteració del son que afecta entre el 20% i el 30% de la població infantil fins a l’edat preescolar (dades similars en diferents estudis fins i tot en diferents cultures), i es caracteritza per la dificultat per agafar el son de forma autònoma i/o despertars nocturns freqüents durant la nit amb incapacitat per tornar a adormir-se sense ajuda externa (Sleep Onset Association Disorder).

Es presenta també en forma de resistència del nen a ficar-se al llit a la nit a l’hora estipulada (Limit Setting Disorder) o una combinació de tots dos.

Símptomes

Els símptomes de l’insomni infantil poden incloure dificultat per agafar el son, despertars nocturns freqüents, despertar-se d’hora al matí, resistència a anar-se’n al llit, son agitat o inquiet, somni no reparador, somnolència diürna excessiva, irritabilitat, canvis en el comportament. ment i estat dànim, dificultats en el rendiment escolar, problemes datenció i concentració, i fatiga durant el dia.

Això és important per a notar que aquest symptoms can vary from child to child and may have different underlying causas.

Causes

La causa de la insomnia de childhood és multifactorial, predisposing, precipitating i perpetuating factors que s’han analyzat mitjançant functional analysis per tal d’accurar diagnosi. Pot tenir diverses causes, incloent-hi factors emocionals, ambientals i mèdics, i pot requerir un abordatge multidisciplinari per al seu diagnòstic i tractament.

L’insomni infantil pot tenir un fort impacte en el nen, incloent-hi afectacions diürnes a nivell anímic, cognitiu, conductual i de salut, així com disfuncions familiars. També poden afectar la qualitat de vida i l’estat anímic dels pares.

L’etiologia de l’insomni pediàtric pot respondre a causes mèdiques (intoleràncies alimentàries, reflux gastroesofàgic, dolor…), alteracions del son (SPI infantil, apnees…) o psicològiques (trastorns d’ansietat, pors…).

Diagnostic

The diagnosis of childhood insomnia requires a complete evaluation that includes a detailed review of the child’s medical and sleep history, as well as a psychological and behavioral evaluation.

It is important to analyze the factors that contribute to insomnia, including predisposing, precipitating and perpetuating factors, and perform a functional analysis of the situation to reach an accurate diagnosis.

A més, cal descartar altres condicions mèdiques i psiquiàtriques que puguin estar afectant el somni del nen. El diagnòstic pot requerir la participació d‟un equip interdisciplinari que inclogui un pediatre, un especialista en son, un psicòleg i un terapeuta ocupacional.

Tractament

El tractament de l’insomni infantil depèn de la causa i, per abordar l’insomni infantil per hàbits incorrectes, s’utilitzen intervencions conductuals basades en els principis de la psicologia del comportament. Els tractaments poden variar en funció de l’edat dels nens, però en general, s’ensenyen pautes de conducta als pares per aplicar-les als nens més petits, mentre que als nens grans, es requereix la col·laboració directa del nen i s’utilitzen tècniques de reforç positiu i distracció.

És fonamental fer un diagnòstic adequat abans d’iniciar qualsevol estratègia terapèutica.