logo estivill clínica del son

Àrea mèdica
Més de 35 anys estudiant el son

Patologies en nens i adolescents
Principals transtorns del son en nens i adolescents

Apnea / ronc infantil

Són trastorns respiratoris que afecten als nens. L’apnea infantil es caracteritza per la interrupció de la respiració durant el son, mentre que els roncs són sorolls produïts per l’obstrucció parcial de les vies respiratòries superiors. Aquests trastorns poden afectar la qualitat del son i el desenvolupament infantil.

Insomni infantil per hàbits incorrectes

Afecta el 20-30% de la població infantil, des dels 6 mesos als 5 anys. Es caracteritza per la dificultat per iniciar el son de forma autònoma i de patir de despertars nocturns freqüents durant la nit amb incapacitat per tornar a adormir-se sense ajuda externa.

Insomni après

És l’evolució natural de l’Insomni Infantil per hàbits incorrectes (IHI) a causa d’una persistència del deteriorament al mal hàbit del son. Presenten dificultat per adormir-se sols i múltiples despertars nocturns. S’anomena Insomni Après i s’observa en un 14% dels nens.

Parasòmnies en nens

Comportaments anormals o experiències anòmales durant el son. Aquests poden incloure malsons, terrors nocturns, somnambulisme, parlar o cridar durant el son, bruxisme (ruixar de dents) i enuresi (mullar el llit). Aquestes parasòmnies són comunes a la infància i solen resoldre’s amb el temps.