logo estivill clínica del son

Estudis actimètrics/cronobiològics
Proves diagnòstiques per al tractament de patologies del son

Són una eina útil per avaluar els ritmes circadians duna persona i detectar problemes com el retard de fase. La informació obtinguda daquests estudis pot ser valuosa per millorar la qualitat del son i el benestar general de la persona.

Fem servir un equip de monitorització per avaluar els ritmes d’activitat-repòs i els hàbits circadians. L’equip consta d’un actímetre que registra l’acceleració o la posició, un sensor de temperatura que mesura la temperatura perifèrica cada 10 minuts durant una setmana, i un registre de la quantitat de llum que rep el subjecte i la temperatura ambiental.

A partir dels registres i el càlcul dels índexs s’obté el CFI, Índex de Funcionament Circadià, CFI, valor de la salut circadiana. També s’obté el centre de son, que ens permet saber si el son és de bona qualitat. Aquest índex és especialment important per detectar el retard de fase. A més, es calcula la durada del ritme circadià.

imatge dispositiu per a estudis actimetrics cronobiologics

Proves diagnòstiques

Estudi de son nocturn (Polisomnografia)

Test de latències múltiples (MSLT)

Test d’immobilització suggerida (TIS) i forçada (TIF)

Estudis d’Actimetria (Cronobiològics)

Test de manteniment de la vigília (TMV)

Electroencefalografia (EEG) amb privació del son

Tests, escales i qüestionaris