logo estivill clínica del son

Estudi de son nocturn a la clínica o al domicili del pacient
Proves diagnòstiques per al tractament de patologies del son

És una tècnica neurofisiològica que consisteix en l’observació del son del pacient durant la nit. Se li col·loquen elèctrodes al cap i al cos, que recullen la seva activitat cerebral, respiració, ronc, freqüència cardíaca i moviments corporals.

Aquests es connecten, a través d’una petita caixa d’entrades, al polígraf, aparell on es registra tot el que passa durant la nit mitjançant gràfics que es guarden a un disc òptic a l’ordinador. L’endemà, l’equip mèdic interpreta els resultats i fa el diagnòstic adequat.

Aquesta prova és totalment innòcua i no impedeix dormir normalment, ja que es realitza en habitacions tipus hotel amb bany propi.

Una infermera supervisa l’estudi durant tota la nit i atén les necessitats de les persones que estudiem.

elèctrodes i control de resultats en prova nocturna del son
dormitori per realitzar proves diagnostiques de son i resultat polisomnografia

A la clínica

El pacient ingressa a la clínica per fer l’estudi. Dormirà en una habitació individual amb bany.

Una infermera especialitzada us col·locarà els petits elèctrodes que recolliran la seva activitat cerebral, respiració, ronc, freqüència cardíaca i moviments corporals.

Durant tota la nit, la infermera controlarà a través de monitors d’ordinador, l’adquisició correcta de tot el que passa quan dormim. La persona estarà contínuament acompanyada per si necessita alguna atenció, com ara la necessitat d’anar al bany.

Ambulatòria

Actualment, depenent de la patologia o de la decisió clínica, es pot realitzar aquesta prova de forma ambulatòria , és a dir, al domicili del pacient. És molt útil en els casos d’insomni i els nens. L’avantatge és que el pacient pot seguir al seu hàbitat natural, usant el llit i seguint les rutines.

La nit de l’estudi, ha d’acudir a la Unitat perquè se li faci el muntatge dels elèctrodes. Un cop a casa, i seguint les rutines habituals, connecta l’aparell quan entra al llit. Els diferents sensors no molesten gens al pacient i pot descansar de forma natural. L’endemà, el mateix pacient, es retira els sensors col·locats la nit anterior i torna a la Clínica del Son, el dispositiu portàtil on han quedat gravades totes les dades estudiades.

L’equip mèdic estudia els resultats i emet un diagnòstic.

elèctrodes i control de resultats en prova nocturna del son

Quan cal fer un estudi de son?

Quan hi ha la sospita d’un trastorn relacionat amb el son, és necessari i imprescindible practicar un estudi de son o polisomnografia. Aquesta indicació està justificada en les patologies següents:

Insomnis (dificultat d’iniciar el son, fraccionament del son o despertar precoç) per sospita de:

 • Problemes respiratoris (apnees).
 • Ansietat.
 • Moviments periòdics de les cames (Mioclonus nocturn).
 • Alguns casos de depressió.
 • Alteracions psicològiques.
 • Síndrome de cames neguitoses.
 • Síndrome de Retard de Fase del Son

Somnolència excessiva diürna (hipersomnies) per:

 • Síndrome d’Apnea del Son.
 • Narcolèpsia.
 • Altres hipersòmnies.

Parasòmnies (fenòmens anòmals que ocorren durant el son)

 • Somnambulisme, terrors nocturns o trastorns de conducta durant la nit, que es puguin confondre amb atacs epilèptics.
 • Crisis comicials nocturnes.
 • Sospita d’alteracions irritatives a l’EEG d’epilèptics, que no s’evidencien durant la vigília.

Proves diagnòstiques

Estudi de son nocturn (Polisomnografia)

Test de latències múltiples (MSLT)

Test d’immobilització suggerida (TIS) i forçada (TIF)

Estudis d’Actimetria (Cronobiològics)

Test de manteniment de la vigília (TMV)

Electroencefalografia (EEG) amb privació del son

Tests, escales i qüestionaris