logo estivill clínica del son

Son i rendiment esportiu

El rendiment esportiu es basa principalment en l’entrenament físic, però també són importants altres factors com ara la recuperació física, la preparació psicològica, la nutrició i el son.

El son adequat juga un paper molt important en el rendiment atlètic, en la recuperació física, fisiològica i metabòlica, i també a l’estat cognitiu i anímic.

En general, les disciplines esportives porten implícita una degradació del descans, per una privació d’hores de son, mala qualitat del son i deteriorament dels ritmes circadians.

La falta de descans condiciona un desgast afegit que afectarà la recuperació, l’estat emocional i el rendiment atlètic al llarg de la carrera.

corredor ultraresistència amb el logo de la fundació estivill a la malla
dr estivill al llit esportiu d'un veler

Gestionar el son dels esportistes i els seus equips és crucial i diferencial per aconseguir el màxim rendiment i mantenir el descans suficient durant l’etapa esportiva.

Des de la Clínica, es dóna servei als esportistes mitjançant:

Estudis d’actimetria

– Atenció a disfuncions del son

– Gestió del son pre i post competicions

– Gestió horaris del son segons cronotip

– Jetlag competicions internacionals

– Formació/conferències amb equips/staff

Per a més informació contacteu amb carla@doctorestivill.es