logo estivill clínica del son
Dia Mundial del Son

Dia Mundial del Somni

El Dia Mundial del Somni és una crida anual a lacció mundial sobre la importància dun somni saludable.

L’objectiu del World Slepp Day és donar a conèixer les conseqüències que poden ser causa dels problemes de son, així com la importància dun somni saludable. Aquest any se celebra el proper divendres 13 de març.

El Dia Mundial del Son mostra públicament els esforços realitzats per prevenir i controlar els trastorns del son. Creat i organitzat per la World Sleep Society, el World Sleep Day és un esdeveniment de sensibilització reconegut internacionalment que reuneix investigadors, professionals de la salut i pacients per reconèixer el son i el seu important impacte a la nostra salut.

El Dia Mundial del Somni 2020 porta com a eslògan, «Millor somni, millor vida, millor planeta». Pretén destacar el somni com un pilar de la salut, cosa que permet una millor presa de decisions i una comprensió cognitiva fins i tot en grans problemes, com el nostre planeta. Aquest enfocament té un significat intencionalment ampli, que envolta el missatge que la qualitat de vida es pot millorar amb un somni saludable. Per contra, quan el somni falla, la salut disminueix, disminuint la qualitat de vida. El somni profund és una funció preada.

Ens sembla important compartir els punts següents:

  • La majoria dels trastorns del son són prevenibles o tractables, però menys dun terç dels pacients busquen ajuda professional.
  • Els problemes de son constitueixen una epidèmia global que amenaça la salut i la qualitat de vida de fins al 45% de la població mundial.
  • Una millor comprensió de les condicions de son i més investigació a l’àrea ajudarà a reduir la càrrega dels trastorns del son a la societat.
  • Tres elements del son de bona qualitat són:
    • Durada: la durada del son ha de ser suficient perquè el dorment descansi i estigui alerta l’endemà.
    • Continuïtat: els períodes de son han de ser continus sense fragmentació.
    • Profunditat: el somni ha de ser prou profund per ser reparador.

Per a tot l’equip de la Clínica Estivill Somni, cada dia és el Dia Mundial del Somni, ja que la nostra funció és tenir cura del teu somni i del somni dels que t’envolten.