logo estivill clínica del son
TEA i Son

Avui, 2 d’abril, se celebra el Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme.

El 80% dels nens amb espectre autista pateixen problemes de son.

El problema més freqüent en pacients amb TEA, a consulta de les Unitats de Son, és l’INSOMNI (56%). Hi ha altres trastorns que dificulten el bon descans.

  • Dificultat per ficar-se al llit
  • Parasòmnies: crits nocturns, somnambulisme, bruxisme, terrors nocturns
  • Dificultat per aixecar-se
  • Somnolència diürna
  • Trastorn de Moviment periòdic de cames
  • Roncs i/o apnees de son
  • Alteració de ritmes circadians al cicle vigília-son

Un altre freqüent problema de son que es consulta a les Unitats de Son és l’alteració del somni dels pares i cuidadors.

La presència d’altres comorbiditats neurològiques com l’Epilèpsia seria un altre dels trastorns relacionats amb el son en pacients amb TEA.

L’alteració en el son agreuja la clínica que presenten els nens amb TEA: menor relació social, més comportaments repetitius, problemes afectius, més hiperactivitat i inatenció.

És per això la importància de valorar i intervenir aquests problemes a temps a les Unitats de Son i actuant de manera multidisciplinària amb altres especialitats mèdiques.