logo estivill clínica del son
El “Projecte son”

Els trastorns del son s’han convertit en una de les patologies més freqüents, arribant a afectar un 30% de la població espanyola. Els problemes més comuns que pateixen els pacients són la manca crònica de son, la síndrome d’apnees obstructives del son o la síndrome de cames inquietes, etc. accidents de trànsit per somnolència, i fins i tot propiciant un augment del risc cardiovascular i laparició de diabetis.

“La freqüència dels trastorns del son en la població general i les seves conseqüències, moltes vegades no identificades, fan que puguem parlar en general dels trastorns del son com un problema de salut pública a les societats desenvolupades i, cada vegada més, als països en vies de desenvolupament”, assenyala el doctor, Francisco Javier Puertas, president de la Societat Espanyola de Somni (SES).

Aquests tipus de patologies i les seves conseqüències han estat objecte d’una sèrie d’estudis, que es van presentar ahir a Madrid, amb motiu del lliurament dels Premis Sueños 2008. Es tracta d’una iniciativa social sense ànim de lucre, promoguda per Hospes Hotels & Moments, en col·laboració amb la Societat Espanyola de Somni (SES) i llogarrets Infantils SOS; a través de la qual intenten exalçar els valors humans i científics relacionats amb el somni.

El “Projecte Somnis” té dues facetes: revitalitzar i vitalitzar. A través de la primera, es pretén potenciar tots aquells estudis relacionats amb els hàbits del son, premiant els tres millors treballs científics a nivell internacional. El jurat encarregat de valorar aquests projectes està format per professionals de la medicina del son, entre els quals destaquen el Dr. Francisco Javier Puertas, president de la Societat Espanyola de Somni (SES) i el Dr. Eduard Estivill, Director de la Clínica del son Somni Estivill, de l’USP Institut Universitari Dexeus de Barcelona i Coordinador de la Unitat de Somni de l’Hospital General de Catalunya, entre d’altres.

Per a Antonio Pérez Navarro, Conseller Delegat de Hospes Hotels & Moments els treballs de recerca que es presenten al Premi Somnis “suposen el necessari reconeixement a tots aquells professionals que treballen dia a dia per millorar el descans i la qualitat de vida de la població mundial” .

Els bons hàbits a l’hora de dormir, adquirits durant la infància seran de vital importància per gaudir d’una vida sana a l’edat adulta, tenint en compte que molts problemes de salut poden ser desencadenats per trastorns del son. Aquest és precisament el principal tema que s’aborda en els treballs premiats.

En primer lloc, l’estudi de l’associació entre els patrons de durada del son i el funcionament cognitiu i conductual a l’inici del col·legi, ha permès corroborar que per al desenvolupament adequat del nen és essencial establir un somni llarg i ben estructurat sobretot si es tracta de nens amb una edat inferior als 3 i 4 anys.

En aquesta mateixa línia, el segon treball demostra que l’anèmia per dèficit de ferro durant la infància s’associa a una alteració de la durada de les diferents fases del son dels nens. La rellevància d’aquest estudi rau, principalment en què durant l’etapa de son es produeixen processos de maduració i restauració, que poden estar alterats en nens que presenten dèficits de ferro.

Finalment, els experts han estudiat les alteracions metabòliques i la inflamació sistèmica a la síndrome d’apnees obstructives del son, entre nens obesos i no obesos durant la seva etapa prepuberal.

Les alteracions del son afecten un 30% de nens menors de cinc anys La patologia més freqüent és l’insomni infantil per hàbits incorrectes, segons un especialista participant al Congrés de la SEPEAP

Redacció, Alacant.- Les alteracions del son afecten un 30 per cent de nens des de la lactància fins als cinc anys, segons ha explicat el doctor Eduard Estivill, autor del llibre “Dorme’t Nen” i responsable de la Unitat del Son Estivill, del Institut Universitari Dexeus de Barcelona. Aquest especialista va presentar una ponència sobre alteracions del son en assistència primària, en el transcurs del Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Pediatria Extrahospitalària i Atenció Primària (SEPEAP), que se celebra a la Universitat d’Alacant. Segons Estivill, els pares arriben a la consulta dient que el nen mai no ha dormit bé i que des del primer dia els despertars nocturns han estat molt freqüents. Hi ha ocasions en què s’estabilitzen, però reincideixen després d’una malaltia o canvi d’hàbits. Aquests nens solen interrompre el son de cinc a 15 vegades i els és impossible tornar a agafar-lo de forma espontània i sense ajuda. Els especialistes reconeixen