logo estivill clínica del son
Cal despertar un somnàmbul?

Molta gent encara es pregunta si cal despertar una persona somnàmbula. Pensen que els somnàmbuls es desperten del llit amb els braços estirats com si fossin fantasmes.

Totes aquestes creences són antigues i avui dia sabem que no són veritat.

Un somnàmbul és simplement algú que es desperta mentre dorm però no es desperta del tot, per tant no cal despertar-ho, ell està dormint encara que pugui aixecar-se, dir algunes paraules o realitzar alguns actes com anar al bany.

Si trobem un somnàmbul simplement cal reconduir-lo al llit amb paraules molt curtes com ‘veu’ ‘anem’ ‘segueix-me’ i deixar-lo de nou al llit tranquil.