logo estivill clínica del son

El mètode Estivill
Normes i rutines exposades amb el reconeixement de la majoria de la comunitat científica pediàtrica, psicològica i pedagògica per solucionar l’insomni infantil.

L’any 1976 el Dr. Eduard Estivill inicia els estudis sobre patologies del somni dels nens. En l’àmbit científic en general i en el terreny del son infantil, en particular, els descobriments científics, sempre ratificats per publicacions en revistes mèdiques de prestigi, han permès ajuntar coneixements procedents d’àrees tan variades del coneixement com la Neurobiologia, la Pediatria, la Neurofisiologia, la Pedagogia i la Psicologia.

En els darrers anys, els científics han aportat dades sobre com el nucli supraquiasmàtic de l’hipotàlem (grup de cèl·lules, localitzat al cervell, que actua com el nostre rellotge biològic) madura i evoluciona en els primers mesos de la vida. Això ha permès entendre com el somni dels nadons té característiques diferents segons la seva edat.

Així mateix, s’han entès diferents fenòmens, fins ara considerats “sense solució”, com el despertar dels nens durant el seu somni. De la mateixa manera, la psicologia i la pedagogia han aportat dades sobre la configuració dhàbits i rutines.

Tota aquesta informació ha portat els especialistes en Medicina del Son Infantil, a brindar als pares normes i consells per millorar situacions relacionades amb el son infantil.

Els primers llibres publicats amb aquesta finalitat daten de fa més de 20 anys. Richard Ferber, pediatre i responsable del Servei de Pediatria de l’Hospital de Nens de Boston, USA va ser el primer a publicar un modern tractat sobre els trastorns del somni dels nens, que el Dr. Estivill va prologar en la versió espanyola. Richard Ferber, va ser un dels professors del Dr. Estivill. Ell va incentivar el seu interès en aquest camp i és un dels referents científics del nostre treball diari.

Des de l’any 1989 vam fer consultes sobre problemes d’insomni infantil. L’experiència acumulada amb més de 15.000 pacients i les publicacions realitzades, avalen la solvència dels conceptes abocats als nostres llibres de divulgació sobre com tractar els problemes de son dels nens. Nosaltres som científics i només expressem allò que la ciència descobreix, no donem opinions personals.

“Fa 20 anys que vaig publicar per primera vegada les directrius per ensenyar a dormir els nens. Els pares vau acabar per trucar a aquest compendi de recomanacions i normes, de forma afectuosa, “mètode Estivill”, però he de recordar que no és un invent meu”

L’any 1996 vam publicar un compendi de normes expressades d’una manera fàcil d’entendre, provinents dels nous avenços científics. No vam inventar res, no proposàvem teories empíriques ni dictàvem dogmes, simplement brindàvem coneixements als nombrosos pares que tenen nens amb alguna alteració del son. Això es va concretar en el llibre Duérmete Niño.

L’eficàcia de les normes proposades i el suport dels pares, conjuntament amb el reconeixement de la majoria de la comunitat científica pediàtrica, psicològica i pedagògica, va propiciar una ràpida difusió de les normes suggerides, igual que ha succeït a molts llocs del món amb altres llibres que divulguen els mateixos coneixements científics.

Actualment s’han venut més de tres milions de llibres i ha estat traduït a vint-i-dos idiomes. Això només s’explica per la solvència dels continguts i l’eficàcia de les recomanacions executades pels pares.

El llibre Duérmete Niño té una versió actualitzada i ampliada que ofereix als pares nous coneixements que complementen els anteriorment publicats. Per exemple, hem fet avenços en el coneixement del somni dels fetus. I això ens ha permès suggerir normes per ensenyar a dormir des del primer dia de naixement.

Articles relacionats
El mètode Estivill